Příčiny poruchy klapky

2021-03-19

Příčiny poruchy klapky jsou následující:

1. Na talíři motýla a těsnicí ploše jsou drobnosti;

2. Poloha zavření desky motýla a těsnicí plochy není stejná;

3. Přírubové šrouby na výstupní straně nejsou rovnoměrně namáhány nebo nesplňují požadavky;